Zakelijke Dienstverlening

Zakelijke Dienstverlening

In West-Brabant zijn de sectoren zakelijke dienstverlening, detailhandel en groothandel sterk vertegenwoordigd. De sector zakelijke dienstverlening heeft een aandeel van ca. 26% in het aantal bedrijven (totaal 18.500) en ca. 17% in het aantal werknemers binnen de totale werkgelegenheid in West-Brabant.  

De zakelijke dienstverlening omvat vele en vooral verschillende sectoren; hooggeschoolde onderdelen zoals ICT, juridische diensten en accountancy, maar ook uitvoerende onderdelen zoals schoonmaak en beveiliging. Kansrijke speerpuntsectoren in de zakelijke dienstverlening zijn:  schoonmaakbranche, detailhandel, facilitaire dienstverlening, bakkerij, horeca, sales, contactcenterbranche, uitzendwezen, financiële dienstverlening, de  veiligheids- en de IT sector. Bijna 40% van de banen in de sector worden ingenomen worden door de uitzendbureaus. De sector Zakelijke dienstverlening is zeer conjuctuurgevoelig. Nu de arbeidsmarkt krapper wordt biedt dit echter mogelijkheden voor groepen zoals laag opgeleiden en langdurig werklozen. Voor lager opgeleiden kan de afstand tot de arbeidsmarkt worden verkleind door (gerichte) scholing en het stimuleren van (intersectorale) mobiliteit.

Ambities 2012-2015:

  • In 2015 zijn er tenminste vijf duale trajecten met een instroom van 15-20 deelnemers voor de kansrijke beroepen (zie gouden lijst) gerealiseerd. Twee daarvan zijn op het niveau startkwalificatie.
  • In 2015 zijn 300 individuele en/of groepsgewijze scholings- en loopbaanadviezen (gericht op werknemers en/of schoolgaanden en schoolverlaters) verstrekt, gericht op kans sectoren en beroepen.
  • In 2015 zijn 100 EVC trajecten uitgevoerd voor instroom naar kansrijke sectoren. 75% hiervan stroomt in in een duaal maatwerk scholingstraject.
  • In 2015 is een extra instroom van 50 gerealiseerd vanuit het zogenaamd onbenut arbeidspotentieel van gemeenten en UWV.
  • In 2015 is 75% van de werkgevers in de sector ZD bekend met (actief geïnformeerd over middels de flyer) producten van de samenwerkende partners (branchegerichte opleidingen, scholingsfondsen, HRM, EVC etc)
  • In 2015 zijn 150 extra stage- of leerwerktrajecten gerealiseerd.
  • In 2015 zijn 300 scholingsadviezen aan werkgevers verstrekt
  • In 2015 is 15% van de werkgevers op enigerlei wijze bewust bezig met HRM-beleid.
  • In 2015 wordt tenminste 1x per jaar door de 3O’s een training werknemersvaardigheden verzorgd om mensen ‘arbeidsfit’ te krijgen en te houden.

 

Gouden Lijst
De sectorgroep Zakelijke Dienstverlening richt zich op plaatsing van werkzoekenden op de volgende beroepen:

1. Schoonmaak:
- medewerker niveau 2
2. Horeca/Facilitair
- Facilitair medewerker niveau 2
3. Commercieel:
- Commercieel medewerker groothandel niveau 3
4. IT
- ICT netwerkbeheerder niveau 4
5. Financieel
- Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen niveau 4