Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma

Op 1 oktober 2012 is het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! van start gegaan. Dit meerjarenprogramma is opgesteld door de rpA partners.

De arbeidsmarkt als geheel wordt krapper, dynamischer en complexer. Ondanks de huidige economische recessie is de voorspelling dat er vanaf 2020 grote tekorten gaan ontstaan. Deze tekorten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door ontgroening (daling van aantal jongeren) en vergrijzing (stijging van aantal ouderen). West-Brabant heeft in kaart gebracht in welke sectoren en op welk niveau deze tekorten het grootst zullen zijn.

Wij staan voor een grote uitdaging om de disbalans op de arbeidsmarkt op te heffen. In dit regionale uitvoeringsprogramma worden de volgende ambities vertaald naar concrete activiteiten voor de jaren 2012-2015.

Ook kunt u de voortgangsrapportages inzien.

Beroepennavigatie

Beroepennavigatie

In het uitvoeringsprogramma rpA is een Gouden Lijst samengesteld met daarop de beroepen uit de sectoren zorg, zakelijke dienstverlening, groen en...

Bekijk project