Techniek

Techniek

De sector techniek heeft te maken met een hoge uitstroom als gevolg van de vergrijzing. Werkgevers in de technische sectoren moeten in de nabije toekomst al rekening houden met een grote uitstroom van ervaren werknemers.  Tune Techniek, het West-Brabantse platform dat werken in de technische sector promoot, heeft becijferd dat de regio over drie jaar 9.000 nieuwe techneuten nodig zal hebben, van wie 3.400 vmbo’ers, 4.400 mbo’ers en 1.200 hbo’ers. Voorts wordt verwacht dat de verdere globalisering en innovaties in de techniek de komende jaren de vraag naar hoger opgeleid technisch personeel zullen doen toenemen. 

Een tweede ontwikkeling is een structurele verschuiving van een industriële naar een diensteneconomie. Er wordt verwacht dat dit leidt tot een afname van de werkgelegenheid tot 2014 van 1 % per jaar.
Ruim een vijfde deel van totaal aantal werknemers is werkzaam in een technisch beroep.  In 2011 hadden van de technici 25% een lager, 40% een middelbaar en 35% een hoger opleidingsniveau.  Innovatie in deze sector heeft geleid tot een verschuiving van de vraag naar arbeid. Dit leidt tot een stijging van de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden en een afname voor lageropgeleiden.  Deze afname wordt nog eens versterkt door het verplaatsen van productie naar lage loonlanden.
Daarentegen wordt er in andere sectoren steeds meer gezocht naar technische oplossingen , bijvoorbeeld in de zorg. Hierdoor worden in deze sectoren ook steeds meer technici gevraagd. 

Ambities 202-2015:
A.  Zij-instroom:
•  Organiseren van zij-instroomproject: kennismaken met techniek.
    30 personen per jaar die het traject succesvol afronden.
•   Organiseren versneld traject basisvaardigheden metaal.
    20 personen per jaar die dit traject afronden en een baan in de metaal vinden.
•   Overige zij-instroomprojecten:
    20 personen per jaar die via andere instroomtrajecten een baan in de Techniek vinden. Hiervan zal minimaal de helft  bestaan uit jongeren.

B.  Bijscholen zittende medewerkers:
 Met  50 werknemers per jaar aan de slag om hen aan te zetten te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling.
•  Bereiken van 50 werkgevers per jaar om te werken aan het in kaart brengen  van capaciteiten medewerkers en te werken aan ontwikkelprogramma’s.
•  Voorlichting over modern HRM beleid binnen MKB techniekbedrijven.

C. Voorkomen uitstroom Techniek: 
•  30 kwaliteitsscans & ontwikkeltrajecten voor leerbedrijven.
•   + 10% Gecertificeerde praktijkopleiders.
•   jaarlijks een netwerkbijeenkomst  voor praktijkopleiders techniek breed organiseren.
•   begeleiden van werk naar werk in de techniek: 30 met ontslag bedreigde werknemers per jaar.

Gouden Lijst
De sectorgroep Techniek richt zich op plaatsing van werkzoekenden op de volgende beroepen:
1. metaal:
- service en onderhoud, niveau 4
- constructiewerkers, niveau 2, 3 en 4
- sleutelaars, niveau 1
2. electrotechniek:
- monteurs, niveau 1 t/m 4
- middenkaderfunctionarissen, niveau 4 (werkvoorbereider, calculator, tekenaar)
- service en onderhoud, niveau 3 en 4
3. Installatietechniek
- monteurs, niveau 1 t/m 4
- service en onderhoud, niveau 3 en 4
- middenkaderfunctionarissen, niveau 3 en 4