West-Brabant werkt en pakt door!

Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! loopt van 2012 tot en met 2015. 

Gouden lijst

De Gouden Lijst

Op de Gouden Lijst van West-Brabant staan alle focusberoepen (grijze vakken) waar de grootste tekorten zullen ontstaan. De partners zetten vanaf 2012 hier...

Bekijk de gouden lijst
Uitvoeringsprogramma

Uitvoeringsprogramma

Op 1 oktober 2012 is het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! van start gegaan. Dit meerjarenprogramma is opgesteld door de rpA partners. De...

Bekijk Categorie

Werkbedrijf West-Brabant

Regiegroep Regionaal Werkbedrijf (rRW)Sinds 1 januari 2015 is de regiegroep Regionaal Werkbedrijf van start gegaan. Het vormen van een Regionaal Werkbedrijf is in de...

Bekijk Categorie
Zorg

Zorg

Op dit moment wordt de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn nog niet gekenmerkt door wezenlijke knelpunten. Dat komt o.a. door een grote uitstroom vanuit het onderwijs...

Bekijk Categorie
Groen

Groen

In West-Brabant  zijn 21.378 personen werkzaam in de groene sector. Er zijn 3929 vestigingen. (cijfers 2010) Top-3 van branches qua werkgelegenheid:1.  Voedsel...

Bekijk Categorie
Techniek

Techniek

De sector techniek heeft te maken met een hoge uitstroom als gevolg van de vergrijzing. Werkgevers in de technische sectoren moeten in de nabije toekomst al rekening...

Bekijk Categorie
Topsectoren

Topsectoren

Naast het op orde brengen van de basis wil West-Brabant in het kader van de Strategische Agenda inzetten op het versterken van de economische topsectoren. Daarbij is...

Bekijk Categorie