Werkpleinprojecten

In West-Brabant is sprake van verdringing van de onderkant van de arbeidsmarkt. Hbo-ers aanvaarden mbo=banen, mbo-ers aanvaarden lbo en ongeschoold werk. Hierdoor is een tekort ontstaan naar banen voor de onderkant van de arbeidsmarkt.

West-Brabant is onderverdeeld in 4 subregio's : Breda, Brabantse Wal, Hart van West-Brabant en de Dongemondgemeenten waarin gemeenten, sociale werkvoorziening en UWV samenwerken.

Wat doen we al?
Beleid:
- ruime kennis van de arbeidsmarkt
- terugblik op eerste jaar Participatiewet
- gemeentelijke beleidsnota's, onderling afgestemd
- we hebben elkaar (ketenpartijen) gevonden
- samenwerkingsovereenkomsten scholen
- draagvlak voor samenwerking

Organisatie:
- Werkgeversservicepunten, gerichte marktbewerking West-Brabant, voldoende acquisitiecapaciteit
- Jobhunting- en jobcarvings- mogelijkheden
- afdeling arbeidsontwikkeling
- sociale werkbedrijven die dienstverlening harmoniseren
- centrale vacaturebank
- registratieprocedure Doelgroepregister
- netwerk actieve werkgevers
- vrijwilligersorganisaties

Instrumenten:
- één systeem voor werkzoekenden en CRM relatiebeheer (nog niet breed ingevoerd)
- afspraken in het kader van het leerwerkbedrijf
- SW bedrijven: extra inzet (groeps-)detacheringen, warme contacten onderwijs
- veel bij reguliere werkgevers aangepaste werkplekken
- inzet diverse re-integratietrajecten: jobcoaching, scholing, menukaart, subsidies (50+, Wajong)
- uitbreiding leer-werkplekken
- breed instrumentarium voor doelgroepen, o.m. aanpak schoolverlaters zonder startkwalificatie
- voor zeer lage verdiencapaciteit: beschutte werkplekken en SW
- ESF subsidies
- financiële werkgeversondersteuning: mobiliteitsbonus, proefplaatsing, scholingsvoucher, training 50+
- speeddates met uitzendbureaus
- doorplaatsteam
- stageprogramma's onderwijs-bedrijven
- MDT's (multi disciplinaire teams)
- digitale dienstverlening voor digi-vaardige werkzoekenden, maatwerk face to face
- diverse arbeidsmarkttoeleiding projecten

Werkgevers:
- open-deur dagen
- banenmarkten

Wat is nog nodig?
Extra loopvermogen om vacatures te realiseren voor ongeschoolden en laagopgeleiden

Inzet:
Gerichte projecten richting werkgevers per subregio:
- kleinschalig
- branchegericht
- voor diverse doelgroepen (waaronder kwetsbare jongeren)

Per subregio wordt minimaal 1 project per jaar gestart voor 25 deelnemers
Voor de hele regio betekent dit dus 100 extra plaatsingen per jaar.

Wat is het resultaat? 
Elk jaar 100 extra plaatsingen onderkant arbeidsmarkt.
Totaal : 300