Werken / Werk naar vraag

Werken / Werk naar vraag

We zetten niet alleen in op sectoren, maar stimuleren intersectorale cross-overs (bijvoorbeeld voor ontslagen in de zorg en detailhandel). Plaatsing op de Gouden Lijst met de beroepen van de kansrijke sectoren blijft het uitgangspunt. Zowel in scholing (flexibel opleiden), werk (intersectoraal van werk naar werk of van uitkering naar werk) als bij het kiezen van een beroep gecombineerd met de juiste scholing (beroepennavigatie).
Het belang van goed geschoold technisch personeel is een noodzaak. De vraag naar technisch personeel is hoog op alle niveaus en voor meerdere sectoren. De regio legt dan ook een accent op de sector techniek, waarbij de term "Techniek" zo ruim mogelijk kan worden opgevat: inclusief o.a. logistiek en technologische ontwikkelingen in de zorg. Maar we willen ook inzetten op de actualiteit wanneer de arbeidsmarkt daar om vraagt, bijvoorbeeld bij faillissementen die om directe actie vragen.

 

Zorgpact

Zorgpact

 De sector zorg  is volop in beweging en er gaan op de korte termijn personele fricties ontstaan in deze sector. Dit wordt bevestigd door de rapportage...

Bekijk project