Sociale Innovatie

Sociale innovatie richt zich op vernieuwing van de arbeidsorganisatie met als doel:
verbetering van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én betere benutting van de talenten van werknemers

Voorbeelden zijn herinrichting van werkprocessen, flexibilisering, zelfsturende teams of talentontplooiing.
De medewerkers zijn cruciaal bij sociale innovatie. Bedrijven maken gebruik van hun betrokkenheid en investeren in hun kennis. Zo kunnen bestaande patronen en structuren in organisaties vernieuwd of doorbroken worden. Het resultaat is een verbetering van het bedrijfsrendement.

Wat doen we al?
1. Door de provincie Noord-Brabant zijn ambassadeurs aangesteld : werkgevers die sociale innovatie in hun bedrijf toepassen. Voor West-Brabant zijn dit:

Wilfried Dam, Full Management Support BV, Breda
Mirjam Hament, Full Management Support BV, Breda
Rob Hoppenbrouwers, ABS Autobedrijf Hoppenbrouwers BV, Bergen op Zoom
Peter Jansen, Jansen Hoveniers, Sint Willebrord
Wim Loeve, Deventer Profielen CV, Breda
Netvlies, Breda

2. Op regionaal niveau zet de BZW gezamenlijk met vier portefeuillehouders arbeidsmarkt zich in om meer bekendheid rondom de participatiewet te generen. Samen met zo'n 20 ambassadeurs zorgen ze ervoor dat organisaties in de regio West-Brabant inzicht krijgen in de gevolgen van de participatiewet en wat zij kunnen bijdragen.

3. Fieldlab FNV :
Dit fieldlab is een proeftuin waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan de arbeidsorganisatie die nodig is om Smart Industry tot een succes te maken. Niet alleen zijn de juiste vaardigheden en kennis van medewerkers nodig, ook worden andere eisen gesteld aan de inrichting van arbeidsorganisaties.

4. Werkgeversservicepunt West-Brabant.
In 2015 hebben 6 werkgeversadviseurs (4 UWV, 1 gemeente, 1 sociale werkvoorziening) de opleiding Inclusieve Bedrijfsanalyse gevolgd. Met een inclusieve bedrijfsanalyse krijgt een bedrijf inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor mensen met een arbeidsbeperking.

5. REWIN en Werkgeversservicepunt West-Brabant
De regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren.
Voor (inter-)nationale werkgevers willen we als regio West-Brabant, een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren. De factor arbeidskrachten wordt voor werkgevers steeds belangrijker bij de keuze waar zich te vestigen. Dit kunnen we beter binnen onze regio profileren bij de eerste gesprekken die er met geïnteresseerde werkgevers gevoerd worden. Laten zien wat we kunnen bieden op het gebied van geschikte arbeidskrachten, die binnen onze gehele regio te werven zijn.

REWIN verzorgt de contacten met geïnteresseerde bedrijven voor deze regio. Er zijn daarnaast vier multidisciplinaire teams binnen het Werkgeversservicepunt WB (WSP WB) die alle doelgroepen vanuit een uitkering en/of opleiding kunnen matchen met de werkgeversvraag. De werving & selectie gebeurt vanuit één centraal contactpersoon.
Op dit moment functioneren de accountmanagers van REWIN en WSP WB onafhankelijk van elkaar. Hierdoor ontstaat een verschil aan informatie aan de werkgevers, waardoor er kansen gemist worden en er zijn diverse contactpersonen.
De vraag naar arbeidspotentieel wordt een steeds belangrijkere voor bedrijven die zich willen vestigen in West-Brabant. Het WSP WB heeft zicht op en toegang tot het arbeidspotentieel. Deze kennis wordt nu niet benut.
Ook de arbeidsmarktcijfers zijn niet eenduidig en centraal voor de regio beschikbaar, hierdoor ontstaat een verschil in informatie aan de (toekomstige) werkgevers.

 Wat is nog nodig?
Aansluiting Fieldlab FNV:
De regio West-Brabant wil aansluiten bij het programma Fieldlab om bij bedrijven het menselijk kapitaal in beeld te brengen. Dit in samenwerking met het het product Inclusieve bedrijfsanalyse van het Werkgeversservicepunt met focus op SMART industry. We starten met een pilot bedrijf in 2017: met behulp van een bedrijfsanalyse wordt in kaart gebracht waar werknemers nog in geschoold moeten worden (vaardigheden en kennis) en waar ruimte gemaakt kan worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Verbetering samenwerking Werkgeversservicepunt West-Brabant en REWIN:
a. Acquisitie van bedrijven (REWIN) :
- acquisitie op basis van speer- en kansrijke sectoren (REWIN en WSP)
- acquisitie op basis van arbeidspotentieel (REWIN en WSP)

b. Begeleiding bij vestiging (REWIN) :
- inzicht in arbeidspotentieel (WSP)
- betrekken van accountmanager WSP WB om duurzame relatie met de werkgever op te bouwen (WSP en REWIN)

c. Ondersteuning en ontzorgen bij personeelswerving ( WSP)
- testen ,trainen en (bij) scholen van arbeidspotentieel (WSP)
- in vroeg stadium werven van personeel (WSP)

d. Relatiebeheer (REWIN en WSP)
- 1 sparringpartner voor de werkgever voor Human Capital vraagstukken (WSP en REWIN)

e. Bestuurlijke afstemming door lidmaatschap van REWIN bij rpA.

Wat is het resultaat?

Aansluiting Fieldlab FNV:
In 2017 t/m 2019 voeren we bij 11 SMART Industry bedrijven een bedrijfsanalyse uit, waarbij in kaart wordt gebracht waar werknemers nog in geschoold moeten worden (vaardigheden en kennis) en waar ruimte gemaakt kan worden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
2017: 1 pilot bedrijf
2018: 3 bedrijven
2019: 7 bedrijven

Verbeterde samenwerking WSP en REWIN:

2017:
- startbijeenkomst met management en vervolgens accountmanagers REWIN en WSP, waarin beide informatie over hun organisatie geven. Waarin vinden de accountmanagers elkaar, waar ligt de behoefte aan samenwerking etc.
- aansluiting REWIN bij rpA
- opstellen van korte – en lange termijn doelen in de samenwerking
- inrichten van een structurele samenwerkings organisatie (actieteam? Bestuurlijk overleg? Etc etc.)
- instellen van een pilot in de samenwerking