Ouderen

 De doelgroep Ouderen is door de crisis gedupeerd en deze groep vindt moeilijk weer aansluiting bij de arbeidsmarkt. De ouderen (45+) is een groeiende groep door de vergrijzing van West-Brabant. De overstap van werk naar werk is voor hen lastiger dan voor jongeren. Zij ondervinden extra problemen bij het vinden van werk na ontslag. Door de crisis zijn velen ontslagen, waardoor de groep werkzoekenden alleen maar stijgt.

Wat doen we al?
Instrumenten ouderen UWV (o.a. loonkosten subsidie)
Diverse netwerken voor ouderen (zoals 55 + Etten-Leur)
UWV training voor ouderen (50+)
Beroepennavigatie

Wat is nog nodig?
Inzicht in doelgroep
Aansluiting Gouden Lijst
Meer uitstroom doelgroep ouderen ( gemeenten en uwv)Ouderen arbeidsfit houden
Vergroten van mobiliteit

Wat is het resultaat?
Aansluiting Gouden Lijst
600 ouderen starten traject (doelgroep gemeenten en uwv)
Ouderen arbeidsfit houden (doelgroep werkenden, aansluiting met inzet Sociale Innovatie)Mobiliteit vergroten (door volgen van training UWV)