Leren / Werk voor iedereen

Leren / Werk voor iedereen

Net als in de rest van het land, heerst in onze regio onder ouderen (50+) en jongeren de grootste werkloosheid. Ouderen zijn een groeiende doelgroep als gevolg van de opschuivende pensioensgerechtigde leeftijd maar ook door de vergrijzing van de beroepsbevolking. Door de invoering van de participatiewet, Wmo en de entreeopleidingen, is de noodzaak tot extra inzet op de doelgroep kwetsbare jongeren meer dan ooit een gezamenlijke en regionale verantwoordelijkheid van Overheid, Onderwijs en Ondernemers. 

Ouderen

Ouderen

 De doelgroep Ouderen is door de crisis gedupeerd en deze groep vindt moeilijk weer aansluiting bij de arbeidsmarkt. De ouderen (45+) is een groeiende...

Bekijk project
(Kwetsbare) Jongeren

(Kwetsbare) Jongeren

Er zijn veel jongeren die vanwege een bijzondere thuissituatie, gedragsproblemen of specifieke leerbehoeften kwetsbaar zijn en dreigen uit te vallen...

Bekijk project