Leren / Werk van morgen

Leren / Werk van morgen

Het opgebouwde sociale zekerheidsstelsel is aan het veranderen: de pensioengerechtigde leeftijd is verhoogd, arbeidscontracten zijn niet meer voor het leven. Aan werknemers worden steeds hogere eisen gesteld op vakinhoudelijk gebied (door technologie), maar ook op sociale – en werknemersvaardigheden. Door technologische ontwikkelingen is bij- en nascholing meer dan ooit nodig voor de werknemer van de toekomst. Door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, ligt er ook bij de werkgever een verantwoordelijkheid om de werknemer arbeidsfit en gemotiveerd te houden. Niet alleen voor zijn eigen bedrijf, maar voor de hele sector. We gaan immers van baan- naar werkzekerheid. Het is al jaren niet meer vanzelfsprekend dat een werknemer gedurende zijn carrière bij één werkgever blijft. Bedrijven zien zich genoodzaakt om met een vaste kern en een flexibele schil te werken om mee te gaan met de fluctuaties in de economie.

Dit betekent voor zowel werkgevers als werknemers dat investering in scholing niet alleen van belang is voor één gerichte functie binnen één bedrijf en één sector, maar ook voor behoud van werk in de regio voor alle sectoren. Een goedgeschoold arbeidspotentieel betekent meer groei en flexibiliteit voor de hele arbeidsmarkt. Het anders organiseren van het huidige en toekomstige werk in onze regio is een noodzaak ter behoud van werkgelegenheid en om de economische groei te stimuleren.

Sociale Innovatie

Sociale Innovatie

Sociale innovatie richt zich op vernieuwing van de arbeidsorganisatie met als doel:verbetering van de productiviteit en kwaliteit bij bedrijven én...

Bekijk project