Kiezen / Werk van morgen

Kiezen / Werk van morgen

De maatschappij verandert en de arbeidsmarkt verandert mee. Er worden nieuwe eisen gesteld aan de werknemer van de toekomst:

  • Een werknemer moet aan steeds hogere eisen voldoen: niet alleen vaktechnisch, maar ook op persoonlijke competenties en sociale vaardigheden. Een Leven Lang Leren is hierdoor meer noodzakelijk dan ooit om aan beroepseisen blijvend te kunnen voldoen.Technische ontwikkelingen zorgen voor verandering van functies en beroepen, bijvoorbeeld de Zorg waar robotisering zijn intrede doet. Computervaardigheden zijn een basis geworden voor de meeste beroepen, en niet meer een speciale skill op een cv.
  • Ook de veranderende maatschappij en behoeftes van consumenten hebben invloed op de arbeidsmarkt: zoals behoefte aan duurzaamheid, milieu, ecology: op weg naar de circulaire economie.
  • Door deze ontwikkelingen ontstaan nieuwe beroepen , zoals citymining, cityfarming, metallurgie (3D-printers), zonne-energiespecialist e.d.Van het allergrootste belang is in te zetten op datgene wat nodig is om de transitie van de beroepen van nu naar de beroepen van morgen te onderzoeken en te realiseren.

Wat wordt er gevraagd van de medewerker van de toekomst?
Wat kan de komende jaren worden ingezet om de richting uit te ontwikkelen die het mogelijk maakt als medewerker duurzaam te blijven werken en inzetbaar te zijn? De belangen in de regio zijn groot: zonder goed opgeleid personeel (zowel startend als zittend) worden economische kansen en mogelijkheden onderbenut.De ontwikkelingen zijn exponentieel, bedrijfsleven en onderwijs gaan zich hier gericht op voorbereiden en zullen snel moeten handelen.

Beroepen van morgen

Beroepen van morgen

 Wat doen we al?  - Gouden Lijst - Beroepennavigatie - Kennispact 3.0: Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda MBO is het project 'Beroepen van Morgen' in...

Bekijk project