Kiezen / Werk naar vraag

Kiezen / Werk naar vraag

We werken vraaggericht en willen dat meer werkzoekenden kiezen voor beroepen waar nu en op langere tijd ook vraag naar is. Daarvoor is de Gouden LIjst opgesteld: hier staan de kansrijke beroepen op van West-Brabant. Wie voor één van deze beroepen kiest, is zeker van een baan in deze regio.

Tegelijkertijd willen we ook dat kinderen en jongeren al in een vroeg stadium in aanraking komen met techniek. Hiervoor is de Uitvindfabriek opgericht.   Hier vinden allerlei activiteiten plaats voor kinderen, zodat keuze voor techniek al in een vroeg stadium plaatsvindt.

 

Gouden Lijst

Gouden Lijst

Iedereen heeft recht op eerlijke en objectieve informatie over de kansen op de arbeidsmarkt. Professionals gebruiken de beschikbare informatie over...

Bekijk project
De Uitvindfabriek

De Uitvindfabriek

De Uitvindfabriek West-Brabant is gevestigd in het De Faam gebouw in Breda en in de  regio hét aanspreekpunt (centrale hub) voor activiteiten die...

Bekijk project