Grensoverschrijdend werken

Werk is niet alleen beschikbaar in onze regio, maar ook daarbuiten. Door onze ligging is Vlaanderen een logische partner voor het uitwisselen van werknemers.Uit de aanvraag sectorplan "grenzeloos werken"blijkt, dat er voldoende kansen liggen in Vlaanderen, maar ook dat de vraag in veel sectoren overeenkomt met die van West-Brabant:
Techniek: machinisten en kraanwerkers, metaalbewerkers, technisch leidinggevenden, elektriciens, havenmedewerkers.
Bouw: bouwvakkers, calculators.
Transport en Logistiek: trein- en metrobestuurders
Zorg ,Welzijn en Pedagogische beroepen: verpleegkundigen, verzorgenden, basisschooldocenten.
Overig: bewaking gevangenis.

Maar er zijn ook belemmeringen die een soepele grensoverschrijding in de weg staan, enkele voorbeelden zijn:
- Er is onvoldoende zicht op de beschikbare vacatures in Vlaanderen. Deze worden niet
doorgestuurd naar UWV.
- Onduidelijk wat de gevolgen zijn voor belasting, pensioenen als Nederlanders in België gaan werken.
- Verschil in salaris. In Nederland liggen de salarissen gemiddeld hoger dan in Vlaanderen.
- Diploma-erkenning. De opleidingsduur voor bijvoorbeeld verpleging duurt in België langer. Als het gaat om diplomawaardering (zorgniveau) moet dit op taakniveau worden uitgezocht. Dit is zeertijdrovend en niet motiverend als mensen nog bijgeschoold moeten worden in België.
- Proefplaatsing van 3 maanden is lastig. België kent niet zo'n regeling in hun arbeidsreglement. Vakbonden in België zijn er geen voorstander van om zulke instrumenten in te zetten bij de
werkgever als die afwijken van Belgische werknemers.
- Reiskosten en extra reistijd: niet elke werkgever is bereid de (extra) reiskosten te vergoeden. Niet elke werknemer is bereid om extra te reizen.

Wat doen we al?
1. Eures Scheldemond.
EURES Scheldemond is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband gericht op werkgevers, werkzoekenden en grensarbeiders binnen de regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen (België) & Westelijk Noord-Brabant en Zeeland (Nederland) dat tot doel heeft het bevorderen van de arbeidsmobiliteit door o.a. informatie en advies te geven over de mogelijkheden rondom het werken over de grens: www.euresscheldemond.info

2. Sectorplan Grenzeloos Werken.
Doel: 200 extra scholingstrajecten voor Zeeland en Noord-Brabant voor het begeleiden naar een baankans in Vlaanderen. In West-Brabant wordt deze inzet opgepakt door het projectteam van het sectorplan West-Brabant.

3. Oprichting van een grensinfopunt.
Eén van de acties uit " Deltaregio in de hoogste versnelling " is het oprichten van een grensinfopunt. Om grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog beter te kunnen faciliteren wordt er door middel van een Interregaanvraag subsidie gevraagd aan Brussel. De gemeente Bergen op Zoom is partner bij deze aanvraag en zet sterk in om een (fysiek) Grensinfopunt (GIP) in Bergen op Zoom te vestigen. Dit GIP wordt onderdeel van het Werkgeversservicepunt Brabantse Wal (onderdeel van WSP West-Brabant). Toekomstige en huidige grensoverschrijders kunnen bij dit infopunt informatie krijgen over de kansen in Vlaanderen en de gevolgen van grensoverschrijdend werk.

Wat is nog nodig?
1. Uitgebreide arbeidsmarktanalyse van kansen in Vlaanderen.
Er is behoefte aan een doorlopend inzicht in de kansen op de arbeidsmarkt voor de grensstreek; de huidige en toekomstige vraag en het aanbod van werkzoekenden in West-Brabant, West-Vlaanderen en Antwerpen. Informatie-uitwisseling wordt node gemist.

2. Verbetering samenwerking tussen Vlaanderen en West-Brabant
In samenwerking met Eures, UWV , gemeenten samenwerking verbeteren waardoor er beter zicht is op de vacatures en kansen in elkaars regio.

Wat is het resultaat?
1. Arbeidsmarktanalyse waarbij in kaart wordt gebracht:
Kansen op arbeidsmarkt in Vlaanderen
Verschillen beroepen en opleidingen
Aanbevelingen voor een structurele samenwerking tussen stakeholders West-Brabant en Vlaanderen

2. Informatiebijeenkomst West-Brabant en Vlaanderen:
Bijeenkomst waarbij de stakeholders van WB en Vlaanderen elkaar informeren over overeenkomsten en verschillen in beide arbeidsmarktregio's.