Gouden Lijst

Iedereen heeft recht op eerlijke en objectieve informatie over de kansen op de arbeidsmarkt. Professionals gebruiken de beschikbare informatie over kansrijke beroepen als sturingsinformatie.

Wat doen we al? 

 • 2x per jaar wordt de Gouden Lijst gepubliceerd (lijst van de NU kansrijke beroepen in West-Brabant) op basis van de publicaties Regionale Basiscijfers Jeugd (SBB/UWV) en - Kansrijke sectoren (UWV)
 • Publicaties 'Studie in cijfers' en Kansopwerk.nl: wat is de kans op werk na diplomering (wat is kansrijk in de toekomst)

Wat is nog nodig?
Uitbreiding en verdieping Gouden Lijst:

 • Specificatie van de kansrijke beroepen naar opleiding en niveau
 • Inzicht in de kansrijke niet-Crebo beroepen, door UWV
 • Inzicht in het beschikbare en gevraagde opleidingsaanbod
 • Inzicht in de instroommogelijkheden bij bedrijven (in gesprek met het bedrijfsleven in de regio over een doelmatig opleidingsportfolio via de Werkveldadviesraden (in oprichting) van ROC West-Brabant )
 • Aanvulling met de RODE lijst, wat zijn geen kansrijke beroepen
 • Aanvulling met de kansrijke beroepen voor de onderkant van de arbeidsmarkt (SBB ontsluit de mbo-infrastructuur voor pro-vso leerlingen middels de Boris systematiek)
 • Aanvulling met de kansrijke beroepen op Hbo-niveau, niveau 5 (de hogescholen en ROC WB ontwikkelen een aantal AD-trajecten binnen de AD Academy) Communicatie
 • Voorlichting over kansrijke beroepen aan professionals per doelgroep: VO via Decanenkring en onderwijsinstellingen ROC WB /Avans, werkenden via Leerwerkadvies WB, werkzoekenden via UWV/gemeente

Wat is het resultaat?

2016 tm 2019

 • publicatie Gouden, Rode lijst, niet-Crebo-lijst
 • voorlichting kansrijke beroepen aan professionals in West-Brabant
 • ieder jaar actualisering van de Gouden Lijst , met uitbreiding naar :
 • Wat zijn geen kansrijke beroepen en kansrijke beroepen voor hbo en onderkant arbeidsmarkt.