Flexicurity

 Behalve verandering van soort beroepen is er ook een verandering in de werkverhoudingen zichtbaar: een werkgever wil flexibel personeel aannemen. Door tijdelijke contracten, detacheringen is hij meer in staat om snel personeel aan te nemen in goede tijden, maar bij vermindering van opdrachten dit personeel ook weer los te laten. We gaan van baanzekerheid naar werkzekerheid. Maar we willen er ook voor zorgen dat sociale zekerheid beschikbaar blijft voor dit flexibele personeel.
UWV en de Sociale Diensten zijn grotendeels de leveranciers van het benodigde menselijk potentieel, maar bedrijven zijn huiverig om zich op voorhand vast te leggen op aantallen die men in dienst zou willen nemen.

In de havenstrategie van Moerdijk wordt duidelijk aangegeven dat er nu en in de nabije toekomst een tekort ontstaat aan nieuwe instroom door economische groei , maar ook door de grote vervangingsvraag (door vergrijzing). Tegelijkertijd hebben we werkzoekenden die een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit kan zijn door gebrek aan werkervaring en/of scholing.
Om zij-instroom te bevorderen en tegelijkertijd werkzoekenden te laten kennismaken met beroepen en sectoren die minder bekend zijn (bijvoorbeeld werk in Havengebied Moerdijk), wil de regio de mogelijkheid gaan verkennen voor het oprichten van een Arbeidspool. Hiermee willen we inspringen op de vraag vanuit de Havenstrategie (meer instroom van met name jongeren), voldoen aan de vraag voor flexibel personeel en tegelijkertijd onderzoeken hoe we sociale zekerheid en scholing voor deze tijdelijke krachten kunnen regelen.

Wat is nodig?
Mogelijkheden onderzoeken voor een flexpool voor werkzoekenden, waarbij een juridische entiteit opgericht wordt of aansluiting bij een private partij of coöperatie.  Hierbij uitgaande van de behoefte van de werkgevers.

Verder zal onderzocht moeten worden wat het inleentarief kan zijn, hoe de begeleiding wordt georganiseerd, wat het werkgeversrisico is en hoe de werknemer scholing kan krijgen en gebruik kan maken van sociale zekerheid.  

Wat is het resultaat?
Een regionale arbeidspool van werkzoekenden.

2016: voorbereiding
Medio 2017: start pilot met 20 werkzoekenden
2018: totaal 60 werkzoekenden in arbeidspool

2019: totaal 100 werkzoekenden in arbeidspool