De Uitvindfabriek

De Uitvindfabriek West-Brabant is gevestigd in het De Faam gebouw in Breda en in de  regio hét aanspreekpunt (centrale hub) voor activiteiten die bijdragen aan het enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor de werelden van wetenschap en technologie (W&T) en 'Ontdekkend, Onderzoekend en Ondernemend leren'. Dit gebeurt door op een manier kennis te maken met de werelden van wetenschap en technologie, die aansluit bij hun belevingswereld. Daarmee worden kinderen geholpen in hun leerloopbaan/ keuzeproces voor een vervolgopleiding.
Met De Uitvindfabriek in West-Brabant wordt ingespeeld op de arbeidsmarkt van de toekomst, door kinderen en jongeren ervaringen te laten opdoen in het T-TEC domein (Talent, Technology, Entrepreneurship en Creativity), op een niveau dat aansluit bij hun belevingswereld: een living lab voor de arbeidsmarkt van de toekomst.

Wat is nog nodig?
Om De Uitvindfabriek West-Brabant te realiseren is een uitgebreide investerings- en exploitatiebegroting opgesteld. Het uitgangspunt is dat na een periode van vijf jaar De Uitvindfabriek West-Brabant een sluitende exploitatie heeft.

De initiële investeringen die moet worden gedaan voor het opzetten van De Uitvindfabriek Breda zijn:
# Kwartiermaken, financiering verwerven, opzetten organisatie
# Horeca/theater/podium
# Bouwkundige aanpassingen bestaand pand
# Inventaris algemeen
# Buitenspeelterrein
# Speciale unieke attractie
# Studentenwerkplaats/studio
# Workshopvoorzieningen en rekwisieten
# Garderobe/ontvangstbalie
# Film: Uitvinders avontuur in herkenbare (Bredaase/regionale) setting

Wat is het resultaat?

2016:
# Investeringsaanvraag Provincie Brabant
# Bouwkundige aanpassing De Faam
# Finale De Uitvinderswedstrijd op locatie (in ontwikkeling)
# Verdere werving funding (o.a. grondleggers)
# Opening De Uitvindfabriek West-Brabant: september 2016
# 60 schoolbezoeken

2017:
100 schoolbezoeken
160 publieksdagen
Minimaal 1 evenement
Finale Uitvinderswedstrijd West-Brabant
Workshops

2018:
150 schoolbezoeken
170 publieksdagen
Minimaal twee evenementen
Finale Uitvinderswedstrijd West-Brabant
Workshops

2019:
150 schoolbezoeken
180 publieksdagen
Minimaal drie evenementen
Finale Uitvinderswedstrijd West-Brabant
Workshops