BeroepenNavigatie

BeroepenNavigatie is een oriëntatieprogramma voor kandidaten die een andere uitdaging zoeken in de vorm van een nieuwe baan en/of opleiding. Tijdens een oriëntatieperiode wordt er praktijkervaring opgedaan en krijgt de kandidaat een beter beeld van diverse sectoren. Na het programma kunnen kandidaten een duurzame keuze maken voor een passend (opleidings)traject of werk.

BeroepenNavigatie kan ingezet worden voor iedereen die voor de keuze staat om een (ander) beroep of opleiding te kiezen. Veel doelgroepen komen in aanmerking zoals jongeren die geen duidelijk beroepsbeeld hebben, voortijdige schoolverlaters, werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt en werknemers die op zoek zijn naar een andere baan vanwege (dreigend) ontslag.

Wat is het resultaat? 
In 2017, 2018 en 2019 nemen jaarlijks 35 kandidaten deel (minimaal 105) en wordt jaarlijks het bedrijvenbestand uitgebreid met 5 bedrijven (totaal 15).

Verbreding van de trajecten:
Flexibilisering van het project; de voorwaarden worden met de samenwerkingspartners vastgesteld en vervolgens ingevoerd in 2017.

Programma:
De coachingsuren worden vanaf 2017 opgehoogd met 3 uur per kandidaat. Deze uren zijn bedoeld voor de ontwikkeling van de loopbaanrapportage en de vervolgstappen. Hierdoor is het ook mogelijk om kleinere aantallen kandidaten bij één werkgever te plaatsen terwijl er toch voldoende coachingstijd op de werkvloer beschikbaar blijft.

Trainingsprogramma toepasbaar maken voor brede doelgroep (2016/2017).

Uitbouwen van het netwerk voor de begeleiding naar werk (i.s.m. de huidige partners, SBB, de opleidingsscholen, brancheverenigingen en de uitzendbureaus)

Uitbreiding van minimaal 15 bedrijven verdeeld over de branches logistiek, biobased en bouw en infra.

Uitgangspunt blijft Gouden Lijst.