Beroepen van morgen

 Wat doen we al? 
- Gouden Lijst
- Beroepennavigatie
- Kennispact 3.0:
Als onderdeel van de Uitvoeringsagenda MBO is het project 'Beroepen van Morgen' in september 2013 van start gegaan. In diverse Werkateliers is in de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt door docenten van Brabantse mbo-scholen en vertegenwoordigers van bedrijven in de verschillende sectoren. De ontwikkelingen in het project hebben geleid tot een steeds intensievere samenwerking tussen de Brabantse mbo-instellingen. Zij hebben besloten dit door te zetten onder de naam Kennispact 3.0. Dankzij de medewerking en de inzet van alle betrokkenen staat innovatief middelbaar beroepsonderwijs en structurele samenwerking tussen de Brabantse mbo-instellingen en werkgevers hoog op de agenda.
ROC West-Brabant doet via de Innovationboard en het Innovatienetwerk (www.hetinnovatienetwerk.nl) onderzoek naar en ontwikkeling van opleidingen die leiden tot beroepen van morgen.

Wat is nog nodig?
1.  Samenstellen van een groep uit de regio (maximaal 10 deelnemers) bestaande uit minimaal MBO, HBO, ondernemers en regionale overheid.
2. Verbinden met partners; opzetten van een regionale structuur en  aansluiten bij Kennispact 3.0.
3. Inventarisatie van datgene wat er al is rond de beroepen van morgen/inventarisatie van de beroepen van morgen; aansluiten bij ontwikkelingen o.a. het (trend)onderzoek van het Innovatienetwerk en de Innovationboard van ROC West-Brabant en regionale speerpunten.
4. Formuleren van aanbevelingen en opstellen van programma’s om transitie naar de medewerker van de toekomst mogelijk te maken.

Wat is het resultaat?

 1. De regio heeft in beeld op welke gebieden ontwikkelingen naar de medewerker van de toekomst/de beroepen van de toekomst nodig zijn en ontwikkelt daarvoor in samenwerking met ondernemers, onderwijs en overheid relevante programma’s.
 2.  De opbrengsten van de werkateliers leiden tot nieuwe opleidingsprogramma’s/modules/scholingstrajecten.
 3. Er is onderzoek gedaan naar de volgende thema’s:
  - financiële dienstverlening,
  - retail,
  - the last mile-logistiek en verdere logistiek,
  - (thuis)zorgtechniek/zorgtechnologie,
  - food mogelijk in combi met welzijn: een goede beschikbare workforce hangt nauw  samen met de regionale levenskwaliteit,
  - een extra biobased atelier samen met Suikerunie,
  - energie misschien ook smart-lightning,
  - robotisering,
  - virtualisering (die zo langzamerhand in de exponentiele fase is gekomen)