Samenstelling

Bestuur
Voorzitter: mevr. M. de Bie, gemeente Breda
Vice-voorzitter: dhr. H. Verbraak, gemeente Roosendaal
Secretaris: mevr. A. Persons, Regio West-Brabant

Stuurgroep
- Gemeente Breda: 
  mevr. M. de Bie , wethouder  Werk, Inkomen en Cultuur
- Gemeente Bergen op Zoom:
  dhr.  A. van der Weegen, wethouder Sociale Zaken
- Gemeente Roosendaal:
  dhr. H. Verbraak, wethouder Arbeidsmarkt en Economie
- Gemeente Oosterhout:
  Dhr. M. Vissers, wethouder Sociale Zekerheid
- Gemeente Etten-Leur:  
  dhr. J. Schouw, wethouder  Werkgelegenheid en Participatie
- UWV WERKbedrijf:  
  dhr. N. Iversen, regiomanager West-Brabant
- Avans Hogeschool:
  mevr.  I. Borman, senior beleidsadviseur Avans Hogeschool
- ROC West-Brabant: 
  mevr. E. Bakker, bestuursmanager
- BZW:
  dhr. J. de Lange, secretaris
- Stichting Netwerk MKB West-Brabant:
  Dhr. S. Vermeulen, bestuurslid
- CNV: 
  Mevr. J. Verhoeven, projectleider SERprojecten
- FNV:
  dhr. F. Szablewski, bestuurder
- SBB:
  mevr. L. de Bruijn, regionaal adviseur Zeeland en West-Brabant
- REWIN:
Dhr. H. Rosman, directeur
- Werk en Vakmanschap:
Dhr. P. van der Velden, voorzitter