Samenstelling

Bestuur
Voorzitter: mevr. M. de Bie, gemeente Breda
Vice-voorzitter: dhr. H. Verbraak, gemeente Roosendaal
Secretaris: mevr. A. Persons, Regio West-Brabant

Stuurgroep
- Gemeente Breda: 
  mevr. M. de Bie , wethouder  Werk, Inkomen en Cultuur
- Gemeente Bergen op Zoom:
  dhr.  A. van der Weegen, wethouder Sociale Zaken
- Gemeente Roosendaal:
  dhr. H. Verbraak, wethouder Arbeidsmarkt en Economie
- Gemeente Oosterhout:
  Dhr. M. Vissers, wethouder Sociale Zekerheid
- Gemeente Etten-Leur:  
  dhr. J. Schouw, wethouder  Werkgelegenheid en Participatie
- UWV WERKbedrijf:  
  dhr. N. Iversen, regiomanager West-Brabant
- Avans Hogeschool:
  mevr.  I. Borman, senior beleidsadviseur Avans Hogeschool
- ROC West-Brabant: 
  mevr. E. Bakker, bestuursmanager
- BZW:
  dhr. J. de Lange, secretaris
- Stichting Netwerk MKB West-Brabant:
  Dhr. S. Vermeulen, bestuurslid
- CNV:
  dhr. P. van Gool, kaderlid
- FNV:
  dhr. F. Szablewski, bestuurder
- SBB:
  mevr. L. de Bruijn, regionaal adviseur Zeeland en West-Brabant

 Deelnemende partijen aan de sectorgroepen:
Zorg
:
Calibris (stuurder)
UWV Werkbedrijf, Gemeenten Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal, RWB, werkgevers (VVT), ROC West-Brabant (Kellenbeek, Vitalis).
Subgroep HRM inzet: Calibris (voorzitter)  UWV Werkbedrijf, gemeenten (Breda en Etten-Leur), Leerwerkloket West-Brabant, Transvorm, ROC West-Brabant.

Zakelijke Dienstverlening:
ECABO (stuurder)
UWV Werkbedrijf, Gemeenten (Breda, Etten-Leur), Ateagroep, ROC West-Brabant (Florijn College), Kenwerk, Savantis, KC Handel, START People.

Techniek:
Kenteq (stuurder)
Metaalunie, Werkgever uit de grootmetaal (Pack2Pack), Werkgever uit de electrotechniek (ETW Breda), scholingsfondsen (vertegenwoordigd door A&O fonds), Markiezaatcollege, UWV Werkbedrijf,  Gemeenten (Etten-Leur, Breda, Bergen op Zoom), Tune Techniek, Leerwerkloket West-Brabant.

Groen:
Prinsentuin College (stuurder)
UWV Werkbedrijf, Gemeenten (Breda en Etten-Leur), Aequor, AB Brabant, Kernsupport, Leerwerkloket West-Brabant