Informatiebijeenkomst Loonwaarde methodiek

4 maart 2015 te Oosterhout

Vorige week woensdag 4 februari 2015 is namens de regiegroep Regionaal Werkbedrijf het besluit genomen (tijdens de rpA-vergadering) om het advies Loonwaarde-methodiek te volgen, zoals voorgelegd door de regionale projectgroep Participatiewet West-Brabant. Het besluit is als volgt :

West-Brabant kiest voor de Ministeriële  Regeling van de loonwaarde-methodiek. In de praktijk doen we ervaring op met   twee (gevalideerde) methodieken die beide de ministeriele regeling uitvoeren,   namelijk:  UWV en Talent 6. Dit voor de periode van 1 januari 2015 tot 1 januari 2016 (met eventuele uitloop naar het eerste kwartaal in 2016) om maximaal leereffect en uitwisseling te organiseren. Een pool van deskundigen wordt opgeleid (klantmanagers,  werkcoaches, SW-consulenten in samenwerking met arbeidsdeskundigen UWV en SW)

 Hierbij worden de uitvoerders van uwv, gemeenten en sw bedrijven uitgenodigd om aanwezig te zijn op een informatie-bijeenkomst over de twee methodieken. We nemen u mee in de argumenten voor dit besluit en u krijgt informatie over de methodiek Talent 6 door Dianne Bekker (manager P&O !GO) en de UWV-methodiek door Jeffrey de Roode (staf Arbeidsdeskundige UWV). Ook krijgt u zicht op de impact voor uw organisatie, en zult u ook een aantal keuzes moeten maken (het hoe). De opleiding voor medewerkers die de loonwaarde-methodiek Talent 6 kunnen uitvoeren (wellicht ook een collega of medewerker van u) zal vanaf 9 maart starten. Dat is dus al snel. 

We worden welkom geheten op de locatie van !GO, met dank voor de gastvrijheid aan Egbert Lichtenberg.

Wanneer:   Woensdag 4 maart 2015, van 9.00u tot 10.30u.
Waar:   !GO mensenwerk,   Wilhelminakanaal 5 te Oosterhout.

 

Met deze informatiebijeenkomst willen we zo veel mogelijk collega’s, zowel management, beleidsmedewerkers, kwaliteitsmedewerkers, P&O-medewerkers etc etc. bereiken.

U kunt zich aanmelden via Miranda Linthout, directiesecretaresse !GO (M.Linthout@GObv.nl)

En mocht u nog inhoudelijke vragen hebben, dan kunt u die stellen aan :

Tanja (T.A.) Willemsen

Secretaris Regionaal Werkbedrijf West Brabant | Projectleider Participatiewet West Brabant | Beleidsadviseur Arbeidsmarkt Breda | ta.willemsen@breda.nl | 06 - 2241 8114 | 076 - 529 3721 | www.breda.nl

_______________________________________________________