Actueel

WelSlagen in het nieuws

15 november 2013

In BN de Stem stond op 14 november een interview met de stuurder van de sectorgroep Zorg, de heer G. Philippart van kenniscentrum Calibris met als titel: "Uit kaartenbak, aan baan helpen".  Het artikel is hier te...

Lees het hele artikel

MAKE A MOVE!

21 oktober 2013

Op 10 oktober heeft het leerwerkloket/leerwerkadvies West-Brabant voor het UWV (Werk3Daagse) een loopbaanevent “Make a Move” georganiseerd speciaal voor jongeren. De jongeren zijn werkloze jongeren van het UWV en gemeenten in...

Lees het hele artikel

Prinsjesdag 2013

24 september 2013

Medewerkers van gemeenten en Divosa hebben in week 38 de Prinsjesdagstukken nauwkeurig gelezen en de belangrijkste plannen en wijzigingen in kaart gebracht. De factsheet Werk en Inkomen vindt u hier.

Lees het hele artikel

Rapportage Topsectoren

13 september 2013

De regio West-Brabant heeft een human capital roadmap opgesteld waarin de personele behoefte van de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Maintenance en Biobased Economy in kaart zijn gebracht. Het rapport vindt u...

Lees het hele artikel

Nieuwe Gouden Lijst

4 juni 2013

Op de Gouden LIjst van West-Brabant staan alle beroepen vermeld waarin kansen liggen voor de korte en lange termijn. De lijst is nu uitgebreid met beroepen uit de TOPsectoren (Maintenance, BiioBased Economy en Logistiek) door...

Lees het hele artikel

Succesvolle deskundigheidsbijeenkomst!

18 april 2013

Op 16 april organiseerden de  sectorgroepen binnen de regio West-Brabant een HRM deskundigheidsbijeenkomst met als thema Participatie als Prioriteit.  Ongeveer 70 vertegenwoordigers van de ketenpartners bezochten deze bijeenkomst...

Lees het hele artikel

rpA wint landelijke prijs

22 maart 2013 rpA wint landelijke prijs

Het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA) West-Brabant heeft op 21 maart in Utrecht de Innovatieprijs Stimulansz 2013 gewonnen met het Uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt en Pakt door! Stimulansz organiseerde op 21 maart voor de...

Lees het hele artikel