Werkbezoek Mirjam Sterk aan West-Brabant

24 april 2013

Op woensdagochtend 24 april bracht Mirjam Sterk een werkbezoek aan West Brabant. Wethouder Cees Meeuwis ontving Mirjam Sterk in Breda als voorzitter van het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant. Tijdens dit werkbezoek presenteerde West-Brabant haar regionale arbeidsmarktaanpak en de Baan Bonus.

Cees Meeuwis, voorzitter Regionaal platform Arbeidsmarktbeleid en wethouder Sociale Zaken van gemeente Breda:  “Samen met de partners in de regio komen we in actie voor de aanpak van de Jeugdwerkloosheid in West-Brabant. Want als we de jeugdwerkloosheid nu niet aanpakken, krijgen we straks de rekening gepresenteerd. Belangrijk dat er nu een ambassadeur is om hiermede invulling aan te geven”.

Ambassadeur Jeugdwerkloosheid
Het kabinet heeft begin maart de Landelijke aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Hier is een budget van 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. Een belangrijke rol in deze aanpak is weggelegd voor de nieuwe ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Mirjam Sterk. De komende periode gebruikt zij om werkbezoeken af te leggen. Deze werkbezoeken zijn ter kennismaking met het werkveld en ook als input voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in de verschillende regio's en sectoren.

Samenwerking sectorale aanpak West-Brabant
Op basis van de notitie "West Brabant werkt en pakt door!" laat de regio West-Brabant de samenwerkingsstructuur zien van de sectorale aanpak, waarin onderwijs - ondernemers - overheid samenwerken. Deze succesvolle aanpak  wordt ook weer toegepast in de uitvoering van het nieuwe actieplan jeugdwerkloosheid. Het mooie van de regionale aanpak in West-Brabant is het structureel vormgeven en monitoren van de regionale sectorale arbeidsmarkt, door middel van sectoraal gecoördineerde sectortafels waaraan onderwijs, ondernemers, kenniscentra, werkgeversorganisaties, gemeenten en UWV deelnemen

Baan Bonus
Eerder heeft West-Brabant het instrument Baan Bonus ingezet om de jeugdwerkloosheid in West-Brabant snel en daadkrachtig aan te pakken.
Op basis van bewezen resultaten is West-Brabant van plan  dit instrument nu opnieuw in te gaan inzetten.  Dit als stimulans voor werkgevers om jonge werkzoekenden een arbeidscontract aan te bieden: De Baan Bonus.

De West-Brabantse regionale arbeidsmarktaanpak sluit aan op het arbeidsmarktbeleid van de provincie Noord-Brabant vormgegeven in de economische agenda “het Brabants Arbeidsmarkt Akkoord “.

Jeugdwerkloosheid in West-Brabant
Per 1 april 2013 zijn er 2.649 niet werkende werkzoekende jongeren in West-Brabant. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een toename met 57%.

 

Foto van: Rik Knepper, ATEA-groep’.