Verlenging sectorplan West-Brabant

13 april 2017

Het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant besloot vorige week het Sectorplan West-Brabant met een half jaar te verlengen. Nu de arbeidsmarkt zo krap is, staan werkgevers meer open om ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Het Sectorplan loopt nu tot juni 2018. Dit biedt de regio meer gelegenheid om gebruik te maken van de kansen in de arbeidsmarkt en een grotere groep deelnemers naar de arbeidsmarkt toe te leiden, in de logistiek, techniek en in de bouw. 

Bestuurlijk trekker Steven Adriaansen is blij dat het Sectorplan met een half jaar wordt verlengd. “Nu het Sectorplan op stoom is, kunnen bedrijven en werkzoekenden een half jaar langer gebruik maken van de mogelijkheden. Zij ontvangen een bijdrage van 50% voor de kosten van een assessment of scholing. Het Sectorplan heeft al 273 mensen naar een baan geholpen. Dankzij de verlenging kan de regio zes maanden langer mensen begeleiden naar een baan in de sectoren waar de arbeidsvraag erg hoog is: techniek, logistiek en bouw.”

 Verlenging van de looptijd biedt de volgende voordelen:
• extra plaatsing van 140 tot 200 deelnemers,
• extra impulsen voor de regio van € 400.000,- tot € 600.000,- extra subsidie,
• de bekendheid van het Sectorplan kunnen we langer benutten.

Beter inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.
Er is een tekort aan instroom van personeel. De uitvoerders van het Sectorplan zien dat werkgevers meer bereid zijn om ook mensen met meer afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven. In het eerste jaar van de uitvoering van het Sectorplan waren werkgevers in de techniek nog erg huiverig om personeel aan te nemen. Dit is veranderd. Inmiddels loopt een eerste scholingsproject voorconstructiebankwerkers, georganiseerd vanuit het Sectorplan zelf. Er zijn voldoende vacatures voor een volgend traject, want de vraag in de techniek groeit. Bovendien kunnen we door de verlenging de subsidiemogelijkheden inzetten voor toeleiding en opleiding van werkzoekenden voor het te openen logistieke opleidingcentrum in Roosendaal, de werkgelegenheid dankzij de JSF orders voor opslag onderdelen en het onderhoud.

Wilt u graag weten welke kansen het Sectorplan biedt?
Kijk dan op www.sectorplanwestbrabant.nl