Uitvoeringsprogramma rpA genomineerd!

12 maart 2013


Op 7 maart is bekend gemaakt dat het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! van het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA) is genomineerd voor de landelijke Innovatieprijs. Deze prijs gaat naar de gemeente of (welzijns)organisatie die in 2012 de beste beleidsnotitie heeft geschreven op het terrein van werk, inkomen, zorg of welzijn.

Het Uitvoeringsprogramma beschrijft de regionale samenwerking op het gebied van arbeidsmarkt beleid voor de jaren 2012-2015. Hoofdthema is de aanpak op de te verwachten arbeidstekorten in West-Brabant.

Uit 25 inzendingen, zijn we genomineerd samen met Leeuwarden en Breda. De gemeente Breda is genomineerd voor het beleidsstuk Werken@Breda, Op weg naar werk. De notitie omschrijft de re-integratie aanpak voor 2013 en 2014 met als vertrekpunt de eigen verantwoordelijkheid van burgers. 

Cees Meeuwis, "als wethouder Werk en Ondernemen en voorzitter van het regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, ben ik er trots op dat twee nota’s uit West-Brabant genomineerd zijn. Dat is altijd een goede stimulans en geeft aan dat we goed op weg zijn. Deze nota's kunnen een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en organisaties. ” 

Een deskundige jury beoordeelt de inzendingen op het taalgebruik (heldere taal), het innovatieve karakter, de toepasbaarheid van het concept voor andere gemeenten of welzijnsorganisaties en de mate waarin wordt samengewerkt met andere partijen. Uiteraard moeten de beleidsdoelstellingen SMART geformuleerd zijn.

West-Brabant is dus met twee genomineerden goed vertegenwoordigd tijdens de bekendmaking van de winnaar op 21 maart.

Voor meer informatie zie: http://www.projectenparade.nl/Innovatieprijs/Innovatieprijs%20Stimulansz

Downloaden van het Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt en pakt door! kan hier.

Downloaden van de Nota Werken@Breda, Op weg naar werk kan hier.