Rapportage West-Brabant Werkt en Pakt Door!

23 september 2013

Sinds 1 januari zijn de diverse partners gestart met het regionale uitvoeringsprogramma  van het rpA.  De activiteiten en resultaten van het eerste hafljaar van het uitvoeringsprogramma vindt u hier.