Rapportage Topsectoren

13 september 2013

De regio West-Brabant heeft een human capital roadmap opgesteld waarin de personele behoefte van de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Maintenance en Biobased Economy in kaart zijn gebracht. Het rapport vindt u hier.