Projectmanagers Sectorplan van start!

29 februari 2016

Op initiatief van de samenwerkende gemeenten in West-Brabant, werkgevers, werknemers en het onderwijs is een sectorplan gemaakt. Dit plan is gericht op de instroom van 320 werkzoekenden, werkloos of werkend, met om- of bijscholing in de sectoren techniek (met speciale aandacht voor luchtvaartonderhoud) en logistiek.

Financiering vindt plaats via een bijdrage van het ministerie van SZW, werkgevers, gemeenten en UWV. Het plan heeft een looptijd tot eind 2017.

In februari zijn Katelien Groenendijk en Bob Bergkamp als projectmanagers aangesteld.
In nauw overleg met het Werkgeversservicepunt en andere betrokkenen brengen zij het plan in uitvoering. Beiden bieden integraal ondersteuning aan het project. Onderling is de taakverdeling gemaakt dat Katelien zich met name richt op het administratieve proces en de opleidingsinstituten. Bob richt zich vooral op de werkgevers en andere partijen die een bijdrage kunnen leveren in het te behalen resultaat. De projectmanagers zijn nu bezig met het inrichten van de administratie en de eerste contacten met gemeenten, UWV en werkgevers zijn gelegd.

Contact met de projectmanagers
Katelien en Bob zijn bereikbaar via email katelien.groenendijk@west-brabant.eu en bob.bergkamp@west-brabant.eu of mobiel 06 13 67 12 13 (Katelien) en 06 53 81 12 59 (Bob). Zij hebben als uitvalsbasis het kantoor van Regio West-Brabant in Etten-Leur.