PER DIRECT: PROJECTMANAGER GEVRAAGD!

8 januari 2016

 

Vacature Projectmanager Sectorplan West-Brabant

Omschrijving Sectorplan West-Brabant:

Door het ministerie van SZW zijn gelden toegekend voor 2016 en 2017 aan het samenwerkingsverband Sectorplan West-Brabant.  Het samenwerkingsverband bestaat uit: NV Rewin, Werk &Vakmanschap, Regio West-Brabant, FNV en Brabants Zeeuwse Werkgevers.
Het plan beoogt met ontslag bedreigde werknemers en werklozen door begeleiding en om- of bijscholing duurzaam aan het werk te krijgen op vacatures in kansrijke beroepen in de regio in de techniek. In het project zal een inspanning worden gedaan om 320 mobiliteitstrajecten uit te voeren en om zo vacatures ingevuld te krijgen met gekwalificeerde mensen in de Techniek (met nadruk op Luchtvaartonderhoud) en Logistiek. Oogmerk is om 80% van de 320 trajecten daadwerkelijk te plaatsen in een nieuwe baan.

(Hier vindt u de aanvraag Sectorplan West-Brabant)

Projectmanager
Per 1 februari wordt door het samenwerkingsverband een projectmanager aangesteld voor ca 24 uur per week.
De projectmanager:

  • draagt zorg voor de inhoudelijke opzet  en voor de implementatie/evaluatie van dit 2- jarig project;
  • beschikt over een uitgebreid netwerk in West-Brabant, met name op het gebied van de overheid, ondernemers en onderwijs;
  • beschikt over brede theoretische kennis en praktijkkennis op het gebied van arbeidsmarkt en onderwijs en algemene regionale  ontwikkelingen;
  • kennis van in alle op strategisch niveau relevante politiek-bestuurlijke, financieel-economische en  (technische) aspecten van de gehele regio West-Brabant en verbanden met andere relevante (commerciële) werkterreinen;
  • aantoonbare ervaring in managen van complexe projecten.

(Hier vindt u de volledige functieomschrijving)

Procedure:

Sollicitatiebrief met CV dient u vóór  15 januari te sturen aan:

Astrid.persons@west-brabant.eu

 

Op 22 januari 2015 zullen de sollicitatiegesprekken plaatsvinden tussen 1400 en 1700 uur bij het ROC West-Brabant, Trivium 74 te Etten-Leur.  Graag dit dagdeel hiervoor te reserveren.

 

Informatie

1. Astrid Persons, Regio West-Brabant, 06-13296124, astrid.persons@west-brabant.eu

2. Ted van Zweeden, Werk en Vakmanschap, 06 – 22 41 43 50, t.van.zweeden@werkenvakmanschap.nl