Miljoenen voor West-Brabant

22 september 2016

In de rijksbegroting staan de volgende West-Brabantse projecten genoemd:

KAZERNE
In de Defensiebegroting staat dat er 36,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd in nieuwbouw en verbouw op de Trip van Zoutlandkazerne in Breda. Zo wordt de verhuizing van het Instituut Defensie Leergangen van Rijswijk mogelijk gemaakt. Overigens zijn ook het Kasteel van Breda en de Luchtmachttoren in de Haagse Beemden bij dit project betrokken.

RECHTBANK
Bijna terloops wordt gemeld dat de bouw van een nieuwe rechtbank in Breda 60 miljoen euro gaat kosten.

VLIEGVELD
Voor de vliegbasis Woensdrecht wordt 67,7 miljoen uitgetrokken. Met een deel van dat geld is het Logistiek Centrum Woensdrecht al gebouwd. Nu wordt ook werk gemaakt van de ontwikkeling van het squadron Technologie en Missieondersteuning. Al die werkzaamheden hebben overigens tot gevolg dat het Logistiek Centrum in Dongen wordt gesloten.

STATION BREDA
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt een goed gevoel over aan de nieuwbouw van station Breda, dat eerder deze maand werd geopend. Er is een meevaller van 5 miljoen euro ingeboekt. Dat komt, omdat er minder meerwerk is berekend dan werd verwacht.

A4
Over meevallers gesproken: de aanleg van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom pakt ook iets goedkoper uit dan verwacht. In te boeken winst: 17 miljoen euro.

HOOIJPOLDER
Dit najaar wordt een besluit genomen over het tracé van de A27 tussen Houten en het knooppunt Hooijpolder bij Raamsdonksveer. De begroting is met 48,3 miljoen verhoogd. Dat is omdat een eerdere ‘versobering’ van de plannen ‘te veel impact’ had. Er is meer geld nodig om ‘een robuust ontwerp te kunnen realiseren voor een goede doorstroming en veiligheid’.

A58 De A58, die onder Ulvenhout doorloopt, wordt aangepakt en dat mag 400 miljoen euro kosten.

MOERDIJKBRUG
De Moerdijkbrug staat ook op de agenda in Den Haag. Nog dit najaar krijgt de Tweede Kamer van staatssecretaris Sharon Dijksma te horen hoe de windproblematiek met hogesnelheidstreinen op de brug over het Hollands Diep wordt aangepakt.

GOEDERENTREINEN
​Roosendaal komt voor in een staatje met het aantal goederentreinen dat elke week door de stad rijdt. Dat waren er vorig jaar 130. Zo veel zijn het er nog nooit geweest. ROODE VAART De landelijke overheid helpt ook om het project Roode Vaart bij Zevenbergen voort te zetten. Waterschappen, provincie en de gemeente Moerdijk hadden er al 20 miljoen voor uitgetrokken, maar dat was niet genoeg. Den Haag komt nu met de rest: 9,5 miljoen euro

Bron: ARTIKEL van AD:  http://www.ad.nl/breda/prinsjesdag-ook-in-west-brabant-gaat-het-over-miljoenen~ab5550b0/