MAKE A MOVE!

21 oktober 2013

Op 10 oktober heeft het leerwerkloket/leerwerkadvies West-Brabant voor het UWV (Werk3Daagse) een loopbaanevent “Make a Move” georganiseerd speciaal voor jongeren. De jongeren zijn werkloze jongeren van het UWV en gemeenten in West-Brabant. Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant had ook nog jongeren doorverwezen naar het event. 

Tussen de 50 en 60 met jongeren waren present. Het Florijn College had zeven eerste jaars studenten als gastvrouw voor dit event beschikbaar gesteld. Deze gastvrouwen ontvingen de jongeren bij binnenkomst en hebben de in total zes groepen begeleid tijdens de oopbaancarrousel. 

De bijeenkomst werd geopend door Winny van der Burgt (leerwerkadviseur Leerwerkadvies W-B). Hierna volgden twee plenaire workshops, als eerste de workshop van Viola Bakker (leerwerkadviseur Leerwerkadvies W-B) met een presentatie over de kansrijke sectoren/ gouden beroepen in de regio West-Brabant en het belang van een startkwalificatie. Aansluitend kwam een empowerment/ Stand up Inspiration workshop van Dimitri Heesbeen (Dim Counsultancy) om de jongeren in de juiste modus/ beweging te zetten. Dit ging gepaard met een actieve rol voor de jongeren en muziek. Na deze twee inspirerende workshops gingen de deelnemers de loopbaancarrousel in, een zestal pitches met o.a. ambasadeurs van kansrijke sectoren. Er werden de volgende pitches gegeven, nl. over een project in de zorg door het kenniscentrum Calibris, vacatures in het buitenland door EURES, mogelijkheden in de zakelijke dienstverlening (beveiligingsbranche) door SOTER, het financieel verhaal bij scholing door DUO, mogelijkheden in de techniek door het Radius College en kansen in de de schoonmaak, schilder en afbouw door kenniscentrum Savantis. 

Na de loopbaancarrousel werd het event plenair afgesloten, waarbij aan de deelnemers de vraag werd gesteld of het event aan de verwachtingen van de jongeren had voldaan. Voor veel jongeren heeft de bijeenkomst een bijgedrage aan het beeld maar ook de kansen op de arbeidsmarkt geleverd. Hierbij een aantal voorbeelden: een werkloze jongere met een HBO opleiding die aangaf dat zij persoonlijk geen baanopening zag maar wel voor haar werkloze moeder en broer. Een andere werkloze jongere had al meteen een match met het beveiligingsbedrijf SOTER.

Als laatste bedankte Selwin Umar, projectleider van het leerwerkloket, iedereen die een bijdarge heeft geleverd aan het succes van deze dag en wenste alle jongeren succes met het maken van keuzes en hun loopbaan. Hij sloot af met de zin “ succes met jullie loopbaan want jullie zijn aan zet!”