Geslaagd zorgcafé over oplossingen jeugdwerkloosheid

8 december 2014

Op dinsdag 2 december organiseerde Calibris in het Koning Willem II stadion in Tilburg een inspirerend Zorgcafé met de titel ‘De dynamiek van de jeugd’.  Aanleiding: de huidige jeugdwerkloosheid.  Meer dan honderddertig medewerkers van zorginstellingen, gemeenten en onderwijsinstellingen uit de regio gingen samen aan de slag met oplossingen op het gebied van jeugdwerkloosheid. Het gezamenlijk doel: zoveel mogelijk jongeren succesvol toeleiden naar een baan of opleiding in zorg en welzijn. Het was een bijzonder geslaagde middag.

Afwisselend programma
Het programma startte met een enthousiaste inleiding van Ruud Veltenaar over de toekomst van de jeugd in de arbeidsmarkt zorg. Zoals één van de deelnemers het verwoordde: ‘Hij schudde het publiek goed wakker.’ Veltenaar benadrukte de taak van volwassenen om jongeren te stimuleren op het gebied van talent, meesterschap en passie.  
Vervolgens konden deelnemers diverse workshops bijwonen over technologische ontwikkelingen in de zorg, de positie van jongeren op de veranderende arbeidsmarkt, hoe jongeren tot een keuze voor baan of opleiding komen en de baanbrekende vacature-app Jobtease. Uiteraard was er genoeg gelegenheid tot netwerken.

Blijven investeren
Het Zorgcafé was een geslaagde poging tot het samenbrengen van regionale partijen in het terugdringen van jeugdwerkloosheid.  Een van de aanwezige jongeren concludeerde: ‘Het was een goede middag. Het is belangrijk om te blijven investeren in projecten voor jongeren die afstand tot werk hebben!’ Zonder deze ondersteuning was het mij niet gelukt.”                                                       

Achtergrond
Het Zorgcafé is een initiatief dat volgt uit de stimulerende maatregelen van de Provincie Noord-Brabant en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het gebied van jeugdwerkloosheid. De actie valt ook onder de doelstellingen van Mirjam Sterk, ambassadeur Jeugdwerkloosheid.