Fokker Services en Aircraft Maintenance & Training School starten cursus Plaatwerker

2 september 2015

Fokker Services, afdeling Component MRO en de Aircraft Maintenance & Training School (AM&TS) starten samen een cursus die jonge studenten opleidt tot Plaatwerker. De groep bestaat uit 7 leerlingen Vliegtuigtechniek van het Markiezaat College uit Bergen op Zoom en ROC Tilburg die in hun laatste (stage)jaar zitten, aangevuld met 2 werknemers van Fokker Services. Gedurende hun stageperiode van 14 weken worden de deelnemers bijgeschoold met de laatste kennis op het gebied van plaatwerk in zowel theorie als praktijk. 

De cursus plaatwerk is het resultaat van een goede samenwerking door krachtenbundeling door een aantal partijen op Aviolanda. Fokker Services verzorgt het praktijkdeel in de eigen plaatwerkplaats en aan vliegtuigen terwijl de AM&TS het theoriedeel voor zijn rekening neemt. Op de arbeidsmarkt bestaat een groot tekort aan goed geschoolde plaatwerkers met up to date kennis en relevante ervaring uit het werkveld. Daarnaast heeft de industrie last van de vergrijzing. Doordat deze cursus gebouwd is als aanvulling op het reguliere (mbo niveau 3) onderwijs, hebben de deelnemers na het succesvol afronden van de cursus een streepje voor op de arbeidsmarkt en kunnen direct de opgedane kennis in praktijk brengen. De inhoud van het programma is ontworpen op basis van de skill set die de industrie vraagt.

Naast plaatwerk is ook composiet onderhoud een vakgebied waar speciale aandacht naar uit gaat. Om in de toekomst aan de vraag van het bedrijfsleven naar goed geschoolde arbeidskrachten te kunnen voldoen, onderzoeken Fokker Services en AM&TS de mogelijkheden om het lesprogramma van de cursus Plaatwerk uit te breiden met composietonderhoud.                         

Bijschrift foto: de deelnemers aan de cursus Plaatwerk van Fokker Services en AM&TS.

  • Voor meer informatie over de AM&TS kunt u contact opnemen met Eveline Krätz, +31 (0)88 92 99 021 of +31 (0)6 11 00 3432, e-mail: e.kratz@am-ts.eu.
  • Voor meer informatie over Fokker Services, kunt u contact opnemen met  Pauline van Niekerken: +31 (0)886 280 299, e-mail: pauline.vanniekerken@Fokker.com