Factsheet West-Brabant

22 oktober 2014

De partners van het Pact Brabant willen in Brabant een goede Regionale Arbeidsmarkt Monitor (RAM) ontwikkelen met als doel om goede sturingsinformatie voor vernieuwend arbeidsmarktbeleid te hebben en tegelijkertijd de uitvoering van het Brabants Arbeidsmark tAkkoord (BAA) te monitoren. De provincie is gevraagd hierin het voortouw te nemen en zij heeft het consortium ROA, Etil en PSW gevraagd een dergelijke monitor te ontwikkelen die aansluit bij de regionale informatiebehoeften.

Om een goed beeld te krijgen van deze wensen en behoeften zijn een tweetal vooronderzoeken uitgevoerd. Op basis van de informatie uit beide vooronderzoeken heeft het consortium een negental arbeidsmarktindicatoren vastgesteld. Voor deze indicatoren is beschik baar onderzoeksmateriaal verzameld en daarmee is een rapportage voor West-Brabant samengesteld. In de rapportage komen zowel cijfers aan bod, maar ook algemene trends en ontwikkelingen. De rapportage kijkt terug naar het recente verleden, beschrijft de huidige situatie en geeft ook inkijk in de nabije toekomst. Aangezien dit de eerste keer dat een dergelijke rapportage wordt opgesteld, is er vooralsnog voor gekozen om het label ‘monitor’ achterwege te laten.

Het doel van de rapportage is inzicht te geven in alle arbeidsmarktinformatie die reeds beschikbaar is over de regio. Naast de rapportage voor Noordoost-Brabant zijn er ook rapporten samengesteld voor Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Midden-Brabant. Dit maakt het ook mogelijk de ontwikkelingen in Noordoost-Brabant te benchmarken met de overige regio’s.