Een mooi resultaat voor de regionale matchmakers!

1 juli 2016

Zes deelnemers van het project 'Niemand Buitenspel' zijn succesvol uitgestroomd naar betaald werk bij diverse werkgevers. In samenwerking met ATEA Groep is Teamplay@NAC sinds februari gestart met het project dat gericht is op jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een inspirerende omgeving biedt de club deze jongeren en jongvolwassenen de mogelijkheid om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen en ritme en werkervaring op te bouwen. Centrale doelstelling van het project is kandidaten die deelnemen bemiddelen naar betaald werk of een vervolgopleiding. Sinds februari zijn maar liefst tien kandidaten gestart aan hun traject bij NAC.

Facilitaire afdeling
De groep jongeren die deelnemen aan het project zijn werkzaam op de facilitaire afdeling. Ze verrichten gedurende drie dagen per werk verschillende werkzaamheden. De kandidaten worden ingezet voor schoonmaakwerkzaamheden in en rondom het Rat Verlegh Stadion, maar bieden ook ondersteuning bij algemene onderhoudswerkzaamheden. In een informele setting kunnen deelnemers hun persoonlijke vaardigheden ontwikkelen maar bovenal werken aan arbeidsritme.

Tim van Riel van Teamplay@NAC: “De jongeren die starten bij NAC hebben vaak moeite om hun dagbesteding zinvol in te vullen en hierdoor is hun ritme behoorlijk verstoord. Bij het project Niemand Buitenspel krijgen ze de mogelijkheid om hun persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, maar zijn ze bovenal bezig om ritme- en werkervaring op te bouwen. Indien ze het project goed doorlopen scoren ze een referentie waardoor een potentiele werkgever een beter beeld heeft."

Coaching en begeleiding
Namens de ATEA Groep zijn re-integratiecoaches en een matchmaker betrokken bij de uitvoering. De re-integratiecoach bespreekt de voortgang van kandidaten tijdens coachgesprekken en de zogeheten matchmaker is verantwoordelijk om kandidaten te bemiddelen naar betaald werk. Daarnaast nemen de kandidaten deel aan cursussen in de NACADEMY waarbij ze door een cursusleider handvaten krijgen aangereikt om een goede CV en motivatiebrief samen te stellen. Kortom alle ingrediënten zijn aanwezig om te investeren in een uitkeringsonafhankelijjke toekomst.

Matchmaker Sjoerd Beijen van ATEA Groep is uitermate tevreden over de samenwerking. “Het project Niemand Buitenspel is nu vijf maanden onderweg en inmiddels hebben we zes van de tien kandidaten bemiddeld naar regulier betaald werk. Hierdoor zijn ze niet meer afhankelijke van een uitkering”, vertelt Beijen. “Door het project hebben we de kandidaten goed in beeld en dat maakt het eenvoudiger om een match te realiseren met een werkgever”, besluit Beijen.

Nieuwe groep
Deze week zijn de nieuwe kandidaten gestart. Het is de intentie om volgend seizoen minimaal vijfentwintig jongeren c.q. jongvolwassenen de mogelijkheid te bieden om via NAC aansluiting te vinden met de arbeidsmarkt. NAC Breda is Meer dan Voetbal!

29/06/2016 (www.nac.nl)