Beroepennavigatie

30 november 2015

Intersectorale beroepennavigatie is een gezamenlijk product van rpA en Calibris Advies, waarbij werkzoekenden bij werkgevers een programma volgen, waardoor zij een betere keuze maken voor beroepen op de Gouden LIjst van West-Brabant.
De successen die we hiermee halen, is ook het ministerie opgevallen.  Zie hiervoor het volgende artikel en bijbehorend filmpje.