Aanpak Jeugdwerkloosheid West-Brabant gereed!

19 juni 2013

Het kabinet heeft begin maart de Landelijke aanpak Jeugdwerkloosheid gepresenteerd. Hier is een budget van 50 miljoen voor beschikbaar gesteld. Voor West-Brabant is ca.
€ 700.000,- gereserveerd. Hiervoor dient een plan van aanpak vóór 1 juli ingediend te zien waarin de inzetten van de regio West-Brabant in worden aangegeven.

West-Brabant gaat inzetten op drie projecten:

1. Eerder heeft West-Brabant het instrument Baan Bonus ingezet om de jeugdwerkloosheid in West-Brabant snel en daadkrachtig aan te pakken.
Op basis van bewezen resultaten gaat West-Brabant   dit instrument nu opnieuw inzetten.  Dit als stimulans voor werkgevers om jonge werkzoekenden een arbeidscontract aan te bieden. 

2. Intersectorale Beroepenorientatie als instrument om werkzoekenden te plaatsen op de Gouden Lijst van West-Brabant.

3. De vijf subregio's rondom de gemeenten Breda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Oosterhout en Etten-Leur gaan extra middelen inzetten om de jeugdwerkloosheid in hun regio te bestrijden.  

De aanpak van West-Brabant kunt u hier inzien.