Regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant

De belangrijkste missie van het regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant is het gezamenlijk bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt door het verbinden van lokaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid.

Meer informatie over samenstelling, partners en doelstellingen vindt u hier.

Op 1 oktober 2016 is het nieuwe meerjarenprogramma gestart: West-Brabant werkt aan morgen

Lees meer over rpA

Actueel Project

West-Brabant werkt aan Morgen

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers:1. Werk van Morgen :inzet op flexibele arbeidsmarkt en beroepen van morgen2. Werk naar Vraag:inzet op vraag van het...

Bekijk project Gouden lijst

Actueel

Onderzoek CPB naar polarisatie

8-11-2017 Onderzoek CPB naar polarisatie

In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze...

Lees verder nieuwsoverzicht

Arbeidsmarktcijfers

De meest recente arbeidsmarktcijfers laten zien dat we volop in een economische crisis zitten. Dit uit zich onder andere in een stijging van werkloosheid bij jongeren en ouderen.  

overzicht arbeidsmarktcijfers

Regiokalender