Regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant

De belangrijkste missie van het regionaal platform Arbeidsmarkt West-Brabant is het gezamenlijk bevorderen van een goed functionerende arbeidsmarkt door het verbinden van lokaal en sectoraal arbeidsmarktbeleid.

Meer informatie over samenstelling, partners en doelstellingen vindt u hier.

Op 1 oktober 2016 is het nieuwe meerjarenprogramma gestart: West-Brabant werkt aan morgen

Lees meer over rpA

Actueel Project

West-Brabant werkt aan Morgen

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers:1. Werk van Morgen :inzet op flexibele arbeidsmarkt en beroepen van morgen2. Werk naar Vraag:inzet op vraag van het...

Bekijk project Gouden lijst

Actueel

Bakker in de metaalindustrie

16-1-2018 Bakker in de metaalindustrie

   Wie zegt dat als je een baan hebt, je nooit meer iets anders kunt doen? Marc en Ronald laten zien dat je succesvol een heel andere weg in kunt slaan. Eerst werkten ze...

Lees verder nieuwsoverzicht

Arbeidsmarktcijfers

De meest recente arbeidsmarktcijfers laten zien dat we volop in een economische crisis zitten. Dit uit zich onder andere in een stijging van werkloosheid bij jongeren en ouderen.  

overzicht arbeidsmarktcijfers

Regiokalender